خطری شهر دزفول را تهدید نمی‌کند

خطری شهر دزفول را تهدید نمی‌کند

محمدرضا کرم‌نژاد اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در شهر دزفول وجود ندارد. میزان دبی رودخانه دز صبح امروز حدود 1700 مترمکعب بر ثانیه برآورد شده و خطری شهر دزفول را تهدید نمی‌کند.وی با بیان این‌که خطری از ناحیه رودخانه دز برای شهر وجود ندارد، افزود: با این وجود توصیه می‌شود که شهروندان در ساحل رودخانه تردد نکنند و تا پایان بازسازی و آماده‌سازی بخش‌های تخریب‌شده، از ازدحام در خیابان‌های ساحلی خودداری کنند.کرم‌نژاد گفت: در جریان سیل، قسمت‌هایی از خیابان ساحلی دزفول و شبکه فاضلاب شهر صدمه دیده‌اند.  مطالبی مبنی بر تخلیه برخی مناطق شهر دزفول منتشر شده بود که بنا بر پیگیری خبرنگار ایسنا، این شایعات تکذیب شده و تخلیه و جابه‌جایی در این شهر انجام نمی‌شود.

خطری شهر دزفول را تهدید نمی‌کند

محمدرضا کرم‌نژاد اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در شهر دزفول وجود ندارد. میزان دبی رودخانه دز صبح امروز حدود 1700 مترمکعب بر ثانیه برآورد شده و خطری شهر دزفول را تهدید نمی‌کند.وی با بیان این‌که خطری از ناحیه رودخانه دز برای شهر وجود ندارد، افزود: با این وجود توصیه می‌شود که شهروندان در ساحل رودخانه تردد نکنند و تا پایان بازسازی و آماده‌سازی بخش‌های تخریب‌شده، از ازدحام در خیابان‌های ساحلی خودداری کنند.کرم‌نژاد گفت: در جریان سیل، قسمت‌هایی از خیابان ساحلی دزفول و شبکه فاضلاب شهر صدمه دیده‌اند.  مطالبی مبنی بر تخلیه برخی مناطق شهر دزفول منتشر شده بود که بنا بر پیگیری خبرنگار ایسنا، این شایعات تکذیب شده و تخلیه و جابه‌جایی در این شهر انجام نمی‌شود.

خطری شهر دزفول را تهدید نمی‌کند

فروش بک لینک

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس