خودروی ایکس409 شرکت ایران خودرو در راه بازار

خودروی ایکس409 شرکت ایران خودرو در راه بازار
ایران خودرو در نظر دارد امسال از چهارمین برند ملی خود با عنوان ایکس409 رونمایی کرده و آن را به عنوان رقیب خودروهای کره ای و چینی وارد بازار کند.

خودروی ایکس409 شرکت ایران خودرو در راه بازار

ایران خودرو در نظر دارد امسال از چهارمین برند ملی خود با عنوان ایکس409 رونمایی کرده و آن را به عنوان رقیب خودروهای کره ای و چینی وارد بازار کند.
خودروی ایکس409 شرکت ایران خودرو در راه بازار

بک لینک رنک 5

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس