خودپرداز چینی برای بانک ایرانی!

خودپرداز چینی برای بانک ایرانی!
طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ , حدود ۸۳ تن دستگاه خودپرداز وارد کشور شده است.

خودپرداز چینی برای بانک ایرانی!

طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ , حدود ۸۳ تن دستگاه خودپرداز وارد کشور شده است.
خودپرداز چینی برای بانک ایرانی!

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس