خوش‌بینی بازار طلا به افزایش بیشتر قیمت

خوش‌بینی بازار طلا به افزایش بیشتر قیمت

در نظرسنجی هفتگی کیتکو از ۱۹ تحلیلگر و معامله گر وال استریت، هفت نفر یا ۳۷ درصد انتظار داشتند قیمت طلا در هفته جاری ثابت بماند در حالیکه شش نفر یا ۳۲ درصد افزایش قیمت طلا و به همین تعداد کاهش قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کردند.در این بین ۹۶۱ سرمایه گذار خُرد در نظرسنجی آنلاین کیتکو شرکت کردند که از میان آنها، ۶۳۱ نفر یا ۶۶ درصد افزایش و ۲۰۴ نفر یا ۲۱ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند در حالیکه ۱۲۶ نفر یا ۱۳ درصد نظری نداشتند.برای هفته ای که گذشت ۷۱ درصد از تحلیلگران و معامله گران و ۶۶ درصد از سرمایه گذاران افزایش قیمت طلا را پیش بینی کرده بودند.

خوش‌بینی بازار طلا به افزایش بیشتر قیمت

در نظرسنجی هفتگی کیتکو از ۱۹ تحلیلگر و معامله گر وال استریت، هفت نفر یا ۳۷ درصد انتظار داشتند قیمت طلا در هفته جاری ثابت بماند در حالیکه شش نفر یا ۳۲ درصد افزایش قیمت طلا و به همین تعداد کاهش قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کردند.در این بین ۹۶۱ سرمایه گذار خُرد در نظرسنجی آنلاین کیتکو شرکت کردند که از میان آنها، ۶۳۱ نفر یا ۶۶ درصد افزایش و ۲۰۴ نفر یا ۲۱ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند در حالیکه ۱۲۶ نفر یا ۱۳ درصد نظری نداشتند.برای هفته ای که گذشت ۷۱ درصد از تحلیلگران و معامله گران و ۶۶ درصد از سرمایه گذاران افزایش قیمت طلا را پیش بینی کرده بودند.

خوش‌بینی بازار طلا به افزایش بیشتر قیمت

لردگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس