دایی – فرکی؛ گزینه احتمالی سایپای 95

دایی – فرکی؛ گزینه احتمالی سایپای 95
با ایجاد اختلاف شدید بین مجید جلالی و مدیر باشگاه سایپا به نظر می رسد فصل آینده فرد دیگری هدایت نارنجی پوشان را برعهده گیرد.

دایی – فرکی؛ گزینه احتمالی سایپای 95

با ایجاد اختلاف شدید بین مجید جلالی و مدیر باشگاه سایپا به نظر می رسد فصل آینده فرد دیگری هدایت نارنجی پوشان را برعهده گیرد.
دایی – فرکی؛ گزینه احتمالی سایپای 95

آپدیت نود 32 سشنبه

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس