در روز شلوغ ورزشگاه شهیدکاظمی/ برانکو با تساوی مقابل خونه به خونه به لیگ رسید

در روز شلوغ ورزشگاه شهیدکاظمی/ برانکو با تساوی مقابل خونه به خونه به لیگ رسید
دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل خونه به خونه با تساوی یک ـ یک به پایان رسید.

در روز شلوغ ورزشگاه شهیدکاظمی/ برانکو با تساوی مقابل خونه به خونه به لیگ رسید

دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل خونه به خونه با تساوی یک ـ یک به پایان رسید.
در روز شلوغ ورزشگاه شهیدکاظمی/ برانکو با تساوی مقابل خونه به خونه به لیگ رسید

طاووس موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس