در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: بازگشت به رئال باورنکردنی است

در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: بازگشت به رئال باورنکردنی است
آلوارو موراتا بامداد امروز به کاروان رئال مادرید در مونترال کانادا اضافه شد و مورد اسقبال زیدان قرار گرفت.

در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: بازگشت به رئال باورنکردنی است

آلوارو موراتا بامداد امروز به کاروان رئال مادرید در مونترال کانادا اضافه شد و مورد اسقبال زیدان قرار گرفت.
در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: بازگشت به رئال باورنکردنی است

کرمان نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس