در مصاحبه با وبسایت یوفا/ مارسلو: بعد از پنالتی رونالدو دیوانه شده بودم

در مصاحبه با وبسایت یوفا/ مارسلو: بعد از پنالتی رونالدو دیوانه شده بودم
مارسلو، بال چپ برزیلی رئال مادرید از حس خود پس از آخرین پنالتی رئال در فینال لیگ قهرمانان صحبت کرد.

در مصاحبه با وبسایت یوفا/ مارسلو: بعد از پنالتی رونالدو دیوانه شده بودم

مارسلو، بال چپ برزیلی رئال مادرید از حس خود پس از آخرین پنالتی رئال در فینال لیگ قهرمانان صحبت کرد.
در مصاحبه با وبسایت یوفا/ مارسلو: بعد از پنالتی رونالدو دیوانه شده بودم

دانلود ها پلاس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس