دست رد والنسیا به سینه آرسنال و بارسلونا

دست رد والنسیا به سینه آرسنال و بارسلونا
پاکو آیستاران، سرمربی والنسیا تاکید کرد که شکودران مصطفی و پاکو آلکاسر،‌ دو ستاره تیمش فروشی نیستند.

دست رد والنسیا به سینه آرسنال و بارسلونا

پاکو آیستاران، سرمربی والنسیا تاکید کرد که شکودران مصطفی و پاکو آلکاسر،‌ دو ستاره تیمش فروشی نیستند.
دست رد والنسیا به سینه آرسنال و بارسلونا

ترانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس