دشان: غیبت واران نگران کننده نیست

دشان: غیبت واران نگران کننده نیست
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه عنوان کرد که غیبت رافائل واران برای یورو 2016 او را ناراحت کرده ولی نگران این موضوع نیست.

دشان: غیبت واران نگران کننده نیست

دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه عنوان کرد که غیبت رافائل واران برای یورو 2016 او را ناراحت کرده ولی نگران این موضوع نیست.
دشان: غیبت واران نگران کننده نیست

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس