دلار در بازار تا نزدیکی مرز 3500 تومان اوج گرفت

دلار در بازار تا نزدیکی مرز 3500 تومان اوج گرفت
بازار ارز ایران به‌صورت سنتی تحت‌تاثیر متغیرهایی مانند «عرضه بازارساز»، «نرخ حواله درهم» و «اخبارهای برون بازاری» است. این متغیرها معمولا در …

دلار در بازار تا نزدیکی مرز 3500 تومان اوج گرفت

بازار ارز ایران به‌صورت سنتی تحت‌تاثیر متغیرهایی مانند «عرضه بازارساز»، «نرخ حواله درهم» و «اخبارهای برون بازاری» است. این متغیرها معمولا در …
دلار در بازار تا نزدیکی مرز 3500 تومان اوج گرفت

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس