دلجویی رضائیان از علی کریمی(عکس)

دلجویی رضائیان از علی کریمی(عکس)
مدافع سابق پرسپولیس با انتشار پیامی از اسطوره این باشگاه دلجویی کرد.

دلجویی رضائیان از علی کریمی(عکس)

مدافع سابق پرسپولیس با انتشار پیامی از اسطوره این باشگاه دلجویی کرد.
دلجویی رضائیان از علی کریمی(عکس)

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس