دولت به دنبال افزایش۱۰ میلیارد دلاری صادرات

دولت به دنبال افزایش۱۰ میلیارد دلاری صادرات
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور و دولت یازدهم مظلوم ترین دولت و رئیس جمهور بعد از انقلاب هستند گفت:‌طوری رئیس جمهورر ا مورد تهاجم قرار داده اند که این تهاجم ها بی سابقه است، آن هم رئیس جمهوری که در دور اول ریاست جمهوری خود گره های بزرگی را باز کرده است.

دولت به دنبال افزایش۱۰ میلیارد دلاری صادرات

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور و دولت یازدهم مظلوم ترین دولت و رئیس جمهور بعد از انقلاب هستند گفت:‌طوری رئیس جمهورر ا مورد تهاجم قرار داده اند که این تهاجم ها بی سابقه است، آن هم رئیس جمهوری که در دور اول ریاست جمهوری خود گره های بزرگی را باز کرده است.
دولت به دنبال افزایش۱۰ میلیارد دلاری صادرات

خبرهای داغ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس