دو جایزه اصلی کن برای سینمای ایران / اثر «کن لوچ» بهترین فیلم شد

دو جایزه اصلی کن برای سینمای ایران / اثر «کن لوچ» بهترین فیلم شد
مراسم اعطای جوایز شصت و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن با اعطای جایزه بهترین فیلم به ساخته «کن لوچ» و دو جایزه برای سینمای ایران به پایان رسید.

دو جایزه اصلی کن برای سینمای ایران / اثر «کن لوچ» بهترین فیلم شد

مراسم اعطای جوایز شصت و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن با اعطای جایزه بهترین فیلم به ساخته «کن لوچ» و دو جایزه برای سینمای ایران به پایان رسید.
دو جایزه اصلی کن برای سینمای ایران / اثر «کن لوچ» بهترین فیلم شد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس