ذخیره آب 55 سد کشور کمتر از 40 درصد ‌

ذخیره آب 55 سد کشور کمتر از 40 درصد ‌
در پایان هفته سوم تیرماه، از مجموع 168 سد بزرگ کشور 55 سد کمتر از 40 درصد ذخیره آب دارند.

ذخیره آب 55 سد کشور کمتر از 40 درصد ‌

در پایان هفته سوم تیرماه، از مجموع 168 سد بزرگ کشور 55 سد کمتر از 40 درصد ذخیره آب دارند.
ذخیره آب 55 سد کشور کمتر از 40 درصد ‌

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس