رئال مادرید با 30 میلیون پوند به دنبال جذب سیسوکو

رئال مادرید با 30 میلیون پوند به دنبال جذب سیسوکو
روزنامه دیلی تلگراف مدعی شد که رئال مادرید قصد دارد موسی سیسوکو، هافبک نیوکاسل را به خدمت بگیرد.

رئال مادرید با 30 میلیون پوند به دنبال جذب سیسوکو

روزنامه دیلی تلگراف مدعی شد که رئال مادرید قصد دارد موسی سیسوکو، هافبک نیوکاسل را به خدمت بگیرد.
رئال مادرید با 30 میلیون پوند به دنبال جذب سیسوکو

بازار بورس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس