رئیس فدراسیون آلمان:/ این بازی آلمان، جای هیچ انتقادی نمی گذارد

رئیس فدراسیون آلمان:/ این بازی آلمان، جای هیچ انتقادی نمی گذارد
رئیس فدراسیون فوتبال آلمان معتقد است عملکرد امروز تیم ملی کشورش را فقط باید ستایش کرد.

رئیس فدراسیون آلمان:/ این بازی آلمان، جای هیچ انتقادی نمی گذارد

رئیس فدراسیون فوتبال آلمان معتقد است عملکرد امروز تیم ملی کشورش را فقط باید ستایش کرد.
رئیس فدراسیون آلمان:/ این بازی آلمان، جای هیچ انتقادی نمی گذارد

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس