رازگشایی علی پروین از یک حذف تاریخی بعد از 25 سال

رازگشایی علی پروین از یک حذف تاریخی بعد از 25 سال
سرمربی اسبق تیم ملی می گوید شایعات درباره تیم ملی در سال 72 صحت نداشت.

رازگشایی علی پروین از یک حذف تاریخی بعد از 25 سال

سرمربی اسبق تیم ملی می گوید شایعات درباره تیم ملی در سال 72 صحت نداشت.
رازگشایی علی پروین از یک حذف تاریخی بعد از 25 سال

خبر دانشجویی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس