راز سلامتی در دوران پیری کشف شد

راز سلامتی در دوران پیری کشف شد

تحقیقاتی كه در سال 2007 با عنوان Wellderly و با هدف شناسایی متغیرهای ژنتیكی دخیل در سلامتی در طول دوره زندگی آغاز شد، اكنون در برگیرنده نتایج اعمال توالی كامل ژنوم به DNA بیش از 1400 داوطلب سلامت از شهروندان آمریكایی بین سنین 80 تا 105 سال است. این تحقیقات اولین نمونه از تحقیقاتی است كه با استفاده از توالی ژنوم در مقیاس بزرگ و با هدف بررسی وضعیت سلامت افراد، انجام شده است. در این تحقیقات به جای بررسی عوامل و تاثیرات یك یا چند بیماری بر انسان، محققان به دنبال علل سلامتی پایدار هستند.  برای حصول نتایج موردنظر، محققان با استفاده از یك پلتفرم توالی ژنوم موسوم به Complete Genomics، ژنوم 600 داوطلب تحقیقات Wellderly را كه فاقد هرگونه بیماری از جمله سرطان، سكته، آلزایمر، پاركینسون، دیابت، حمله قلبی و غیره بودند، با ژنوم 1507 شهروند بالغ عادی كه نماینده عموم مردم بودند، مقایسه كردند. پس از بررسی روابط خونی و قومی و نژادی، 511 نفر از داوطلبان مسن و 686 نفر از داوطلبان عادی برای تحلیل DNA باقی ماندند و محققان 24 میلیون و 205 هزار و 551 نوع ژن آن ها را با یكدیگر مقایسه كردند.  در نتیجه این آزمایش معلوم شد خطر ابتلا داوطلبان برنامه Wellderly به آلزایمر و بیماری های قلبی و عروقی در مقایسه با سایرین كمتر است. با وجود این تفاوتی در میزان خطر ژنتیكی ابتلا به حمله قلبی و دیابت نوع 2 بین دو گروه مشاهده نشد.  محققان به این جمع بندی رسیدند كه داوطلبان برنامه Wellderly دارای ویژگی های قومی یا رفتارهای خاصی هستند كه آن ها را در برابر برخی از بیماری ها محافظت می كند. همچنین آن ها معتقدند ادامه برنامه تحقیقاتی Wellderly می تواند بینش ژنتیكی موردنیاز برای درك صحیح فرآیند پیری سالم را فراهم می كند.  مهمترین نتیجه این تحقیقات، شناسایی راهكارهای ژنتیكی حفاظت در برابر بیماری های قلبی و بیماری آلزایمر است.  نتایج این تحقیقات در نشریه Cell منتشر شده است.

راز سلامتی در دوران پیری کشف شد

تحقیقاتی كه در سال 2007 با عنوان Wellderly و با هدف شناسایی متغیرهای ژنتیكی دخیل در سلامتی در طول دوره زندگی آغاز شد، اكنون در برگیرنده نتایج اعمال توالی كامل ژنوم به DNA بیش از 1400 داوطلب سلامت از شهروندان آمریكایی بین سنین 80 تا 105 سال است. این تحقیقات اولین نمونه از تحقیقاتی است كه با استفاده از توالی ژنوم در مقیاس بزرگ و با هدف بررسی وضعیت سلامت افراد، انجام شده است. در این تحقیقات به جای بررسی عوامل و تاثیرات یك یا چند بیماری بر انسان، محققان به دنبال علل سلامتی پایدار هستند.  برای حصول نتایج موردنظر، محققان با استفاده از یك پلتفرم توالی ژنوم موسوم به Complete Genomics، ژنوم 600 داوطلب تحقیقات Wellderly را كه فاقد هرگونه بیماری از جمله سرطان، سكته، آلزایمر، پاركینسون، دیابت، حمله قلبی و غیره بودند، با ژنوم 1507 شهروند بالغ عادی كه نماینده عموم مردم بودند، مقایسه كردند. پس از بررسی روابط خونی و قومی و نژادی، 511 نفر از داوطلبان مسن و 686 نفر از داوطلبان عادی برای تحلیل DNA باقی ماندند و محققان 24 میلیون و 205 هزار و 551 نوع ژن آن ها را با یكدیگر مقایسه كردند.  در نتیجه این آزمایش معلوم شد خطر ابتلا داوطلبان برنامه Wellderly به آلزایمر و بیماری های قلبی و عروقی در مقایسه با سایرین كمتر است. با وجود این تفاوتی در میزان خطر ژنتیكی ابتلا به حمله قلبی و دیابت نوع 2 بین دو گروه مشاهده نشد.  محققان به این جمع بندی رسیدند كه داوطلبان برنامه Wellderly دارای ویژگی های قومی یا رفتارهای خاصی هستند كه آن ها را در برابر برخی از بیماری ها محافظت می كند. همچنین آن ها معتقدند ادامه برنامه تحقیقاتی Wellderly می تواند بینش ژنتیكی موردنیاز برای درك صحیح فرآیند پیری سالم را فراهم می كند.  مهمترین نتیجه این تحقیقات، شناسایی راهكارهای ژنتیكی حفاظت در برابر بیماری های قلبی و بیماری آلزایمر است.  نتایج این تحقیقات در نشریه Cell منتشر شده است.

راز سلامتی در دوران پیری کشف شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس