رانیری: واردی یک اسب فوق العاده است

رانیری: واردی یک اسب فوق العاده است
سرمربی لسترسیتی مهاجم پرتلاش تیمش را از لحاظ دونگی با اسب تشبیه کرده است.

رانیری: واردی یک اسب فوق العاده است

سرمربی لسترسیتی مهاجم پرتلاش تیمش را از لحاظ دونگی با اسب تشبیه کرده است.
رانیری: واردی یک اسب فوق العاده است

بک لینک رنک 5

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس