رایزنی های نخست وزیر ایتالیا در تهران

رایزنی های نخست وزیر ایتالیا در تهران
هیئت ۲۵۰ نفری سیاسی و اقتصادی «متئو رنتزی» را همراهی می کنند.
۰۷:۱۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


رایزنی های نخست وزیر ایتالیا در تهران

هیئت ۲۵۰ نفری سیاسی و اقتصادی «متئو رنتزی» را همراهی می کنند.
۰۷:۱۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


رایزنی های نخست وزیر ایتالیا در تهران

بک لینک رنک 3
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس