رد پای جیانی اینفانتینو در اسناد پاناما

رد پای جیانی اینفانتینو در اسناد پاناما
نشریه گاردین ادعا کرد در بین مدارکی که از “اسناد پاناما” به دست شان رسیده، مواردی از تخلف جیانی ‏اینفانتینو، رئیس جدید فیفا، دیده می شود.‏

رد پای جیانی اینفانتینو در اسناد پاناما

نشریه گاردین ادعا کرد در بین مدارکی که از “اسناد پاناما” به دست شان رسیده، مواردی از تخلف جیانی ‏اینفانتینو، رئیس جدید فیفا، دیده می شود.‏
رد پای جیانی اینفانتینو در اسناد پاناما

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس