رسمی: استعداد ترکیه ای به دورتموند پیوست

رسمی: استعداد ترکیه ای به دورتموند پیوست
بازیکن نوجوان اهل ترکیه قرارداد خود را به طور رسمی با باشگاه دورتموند امضا کرد.

رسمی: استعداد ترکیه ای به دورتموند پیوست

بازیکن نوجوان اهل ترکیه قرارداد خود را به طور رسمی با باشگاه دورتموند امضا کرد.
رسمی: استعداد ترکیه ای به دورتموند پیوست

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس