رسمی: تمدید قرارداد گریزمان با اتلتیکومادرید

رسمی: تمدید قرارداد گریزمان با اتلتیکومادرید
باشگاه اتلتیکو مادرید اعلام کرد که با آنتوان گریزمان، مهاجم فرانسوی خود بر سر تمدید قرارداد به توافق رسیده است.

رسمی: تمدید قرارداد گریزمان با اتلتیکومادرید

باشگاه اتلتیکو مادرید اعلام کرد که با آنتوان گریزمان، مهاجم فرانسوی خود بر سر تمدید قرارداد به توافق رسیده است.
رسمی: تمدید قرارداد گریزمان با اتلتیکومادرید

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس