رشد خیره کننده بورس پس از برجام

رشد خیره کننده بورس پس از برجام
موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور در گزارشی اعلام کرد: تغییر جهت انتظارات به دنبال اجرایی شدن برجام، مهمترین موجب رشد خیره کننده شاخص بازار بورس بوده است.

رشد خیره کننده بورس پس از برجام

موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور در گزارشی اعلام کرد: تغییر جهت انتظارات به دنبال اجرایی شدن برجام، مهمترین موجب رشد خیره کننده شاخص بازار بورس بوده است.
رشد خیره کننده بورس پس از برجام

خرید رنک

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس