رقابت بانک‌ ها در ارائه تسهیلات جدید

رقابت بانک‌ ها در ارائه تسهیلات جدید
در شرایطی که در ماه‌های گذشته بانک‌ها با تعریف تسهیلات جدید برای پرداخت به شهروندان، علاقه خود به وام دهی را نشان داده‌اند، اکنون خبر می رسد برخی بانک‌ها قرار است باز هم تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرند و به دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی وام بدهند.

رقابت بانک‌ ها در ارائه تسهیلات جدید

در شرایطی که در ماه‌های گذشته بانک‌ها با تعریف تسهیلات جدید برای پرداخت به شهروندان، علاقه خود به وام دهی را نشان داده‌اند، اکنون خبر می رسد برخی بانک‌ها قرار است باز هم تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرند و به دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی وام بدهند.
رقابت بانک‌ ها در ارائه تسهیلات جدید

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس