رقابت بر سر اسپانسر پیراهن استقلال

رقابت بر سر اسپانسر پیراهن استقلال
باشگاه استقلال هم اکنون با 3 کمپانی برای اسپانسرینگ پیراهن فصل آینده تیمشان باب مذاکره را آغاز کردند.

رقابت بر سر اسپانسر پیراهن استقلال

باشگاه استقلال هم اکنون با 3 کمپانی برای اسپانسرینگ پیراهن فصل آینده تیمشان باب مذاکره را آغاز کردند.
رقابت بر سر اسپانسر پیراهن استقلال

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس