رم به دنبال ستاره فرانسوی منچسترسیتی

رم به دنبال ستاره فرانسوی منچسترسیتی
باشگاه رم ایتالیا قصد دارد تا سمیر نصری، ستاره فرانسوی منچسترسیتی را خریداری کند.

رم به دنبال ستاره فرانسوی منچسترسیتی

باشگاه رم ایتالیا قصد دارد تا سمیر نصری، ستاره فرانسوی منچسترسیتی را خریداری کند.
رم به دنبال ستاره فرانسوی منچسترسیتی

عکس های داغ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس