رهن کامل مسکن نایاب شد

رهن کامل مسکن نایاب شد
در حالی که گفته می‌شود از نیمه دوم سال جاری بخش مسکن از رکود خارج و بعد از 4 سال رونق به بازار مسکن بازمی‌گردد شواهد بازار حاکی از این است که سریال دنباله دار رکود بازار مسکن همچنان ادامه دارد و ساخت‌وساز به نوعی در کما فرو رفته است.

رهن کامل مسکن نایاب شد

در حالی که گفته می‌شود از نیمه دوم سال جاری بخش مسکن از رکود خارج و بعد از 4 سال رونق به بازار مسکن بازمی‌گردد شواهد بازار حاکی از این است که سریال دنباله دار رکود بازار مسکن همچنان ادامه دارد و ساخت‌وساز به نوعی در کما فرو رفته است.
رهن کامل مسکن نایاب شد

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس