روند اقتصاد مقاومتی سرعت پیدا کرده است

روند اقتصاد مقاومتی سرعت پیدا کرده است

عبدالرضا رحمانی فضلی در فرودگاه خرم‌آباد در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده در قرارگاه اقتصاد مقاومتی اظهار  کرد: قول داده بودیم ماهی یک بار به استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی سفر کنیم و از نزدیک با روند اجرایی فعالیت‌های صورت گرفته آشنا شویم. وی با بیان این‌که «دومین بار است پس از انتخاب شدن لرستان به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی به خرم‌آباد سفر می‌کنم»، اظهار کرد: در قرارگاه اقتصاد مقاومتی پیگیری‌های زیادی صورت گرفته و با بانک‌های عامل نیز جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. جذب سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری روستایی را در این قرارگاه به صورت ویژه دنبال می‌کنیم. به دنبال پیگیری قوانینی هستیم که مسیر سرمایه‌گذاری را کند کرده و باید تعیین‌تکلیف شوند.وی ادامه داد: روند اجرای اقتصاد مقاومتی حرکت و سرعت پیدا کرده ولی کافی نیست و باید بیشتر شود. وزیر کشور در خاتمه گفت: بعدازظهر امروز(پنجشنبه) جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان تشکیل و پس از شنیدن اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای آن‌ها سیاست‌گذاری خواهیم کرد.

روند اقتصاد مقاومتی سرعت پیدا کرده است

عبدالرضا رحمانی فضلی در فرودگاه خرم‌آباد در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده در قرارگاه اقتصاد مقاومتی اظهار  کرد: قول داده بودیم ماهی یک بار به استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی سفر کنیم و از نزدیک با روند اجرایی فعالیت‌های صورت گرفته آشنا شویم. وی با بیان این‌که «دومین بار است پس از انتخاب شدن لرستان به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی به خرم‌آباد سفر می‌کنم»، اظهار کرد: در قرارگاه اقتصاد مقاومتی پیگیری‌های زیادی صورت گرفته و با بانک‌های عامل نیز جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. جذب سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری روستایی را در این قرارگاه به صورت ویژه دنبال می‌کنیم. به دنبال پیگیری قوانینی هستیم که مسیر سرمایه‌گذاری را کند کرده و باید تعیین‌تکلیف شوند.وی ادامه داد: روند اجرای اقتصاد مقاومتی حرکت و سرعت پیدا کرده ولی کافی نیست و باید بیشتر شود. وزیر کشور در خاتمه گفت: بعدازظهر امروز(پنجشنبه) جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان تشکیل و پس از شنیدن اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای آن‌ها سیاست‌گذاری خواهیم کرد.

روند اقتصاد مقاومتی سرعت پیدا کرده است

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس