رونمایی از شماره هفت جدید پرسپولیس(عکس)

رونمایی از شماره هفت جدید پرسپولیس(عکس)
بازیکن تستی پرسپولیس در جریان دیدار تدارکاتی این تیم شماره هفت قرمزها را بر تن کرد.

رونمایی از شماره هفت جدید پرسپولیس(عکس)

بازیکن تستی پرسپولیس در جریان دیدار تدارکاتی این تیم شماره هفت قرمزها را بر تن کرد.
رونمایی از شماره هفت جدید پرسپولیس(عکس)

کیمیا دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس