رونمایی از کاپیتان‌سابق‌پرسپولیس‌در تراکتور(عکس)

رونمایی از کاپیتان‌سابق‌پرسپولیس‌در تراکتور(عکس)
محمد نوری که اخیرا قرارداد خود را با تراکتورسازان ثبت کرد امروز در اولین تمرین این تیم حضور پیدا کرد.

رونمایی از کاپیتان‌سابق‌پرسپولیس‌در تراکتور(عکس)

محمد نوری که اخیرا قرارداد خود را با تراکتورسازان ثبت کرد امروز در اولین تمرین این تیم حضور پیدا کرد.
رونمایی از کاپیتان‌سابق‌پرسپولیس‌در تراکتور(عکس)

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس