رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو

رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو
در نخستین روزهای تشکیل مجلس نهم در حالی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در اولویت کاری برخی از نمایندگان نسبت به دیگر موضوعات اقتصادی کشور قرار گرفت که به نظر می‌رسد در مجلس دهم نگاه به این صنعت بیشتر از حوزه قانون‌گذاری و نظارت باشد تا سیاسی کاری و جلب رضایت عمومی.

رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو

در نخستین روزهای تشکیل مجلس نهم در حالی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در اولویت کاری برخی از نمایندگان نسبت به دیگر موضوعات اقتصادی کشور قرار گرفت که به نظر می‌رسد در مجلس دهم نگاه به این صنعت بیشتر از حوزه قانون‌گذاری و نظارت باشد تا سیاسی کاری و جلب رضایت عمومی.
رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس