روی خط خبر/ بررسی جایگاه مهد کودک در نظام تربیتی

روی خط خبر/ بررسی جایگاه مهد کودک در نظام تربیتی
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: با توجه به اینکه دوران قبل از مدرسه و کودکی مهم است و یونیسف نیز می گوید اگر تربیت تا ۷ سالگی درست باشد بیشترین اثربخشی را در دوران زندگی خواهد داشت، پس باید قوانین در سیاست گذاری، در برنامه ریزی و اجرا بازنگری شود.
۲۰:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


روی خط خبر/ بررسی جایگاه مهد کودک در نظام تربیتی

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: با توجه به اینکه دوران قبل از مدرسه و کودکی مهم است و یونیسف نیز می گوید اگر تربیت تا ۷ سالگی درست باشد بیشترین اثربخشی را در دوران زندگی خواهد داشت، پس باید قوانین در سیاست گذاری، در برنامه ریزی و اجرا بازنگری شود.
۲۰:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


روی خط خبر/ بررسی جایگاه مهد کودک در نظام تربیتی

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس