رییس اتحادیه طلا و جواهر خراسان ازتعطیلی 220 کارگاه تولیدی خبر داد

رییس اتحادیه طلا و جواهر خراسان ازتعطیلی 220 کارگاه تولیدی خبر داد
باقر معبودی نژاد رییس اتحادیه طلا و جواهر استان خراسان از تعطیلی حدود 220 کارگاه تولیدی در سه سال گذشته در این استان خبر داد.

رییس اتحادیه طلا و جواهر خراسان ازتعطیلی 220 کارگاه تولیدی خبر داد

باقر معبودی نژاد رییس اتحادیه طلا و جواهر استان خراسان از تعطیلی حدود 220 کارگاه تولیدی در سه سال گذشته در این استان خبر داد.
رییس اتحادیه طلا و جواهر خراسان ازتعطیلی 220 کارگاه تولیدی خبر داد

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس