زحمت بیشتر برای ادامه ستاره‌گی در استقلال(عکس)

زحمت بیشتر برای ادامه ستاره‌گی در استقلال(عکس)
این روزها تمرینات استقلال در حالی با جدیت در حال پیگیری است که بازیکنان حاضر تلاش فراوانی برای رسیدن به جایگاه ثابت دارند.

زحمت بیشتر برای ادامه ستاره‌گی در استقلال(عکس)

این روزها تمرینات استقلال در حالی با جدیت در حال پیگیری است که بازیکنان حاضر تلاش فراوانی برای رسیدن به جایگاه ثابت دارند.
زحمت بیشتر برای ادامه ستاره‌گی در استقلال(عکس)

خبرگزاری دانشگاه های کشور

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس