زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری باید تایید شود

زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری باید تایید شود

سیدتقی نوربخش درباره سرانجام تحقق وعده استفاده کتابفروشی‌ها از معافیت بیمه‌ای و پرداخت سهم بیمه حق کارفرما تا سقف پنج نفر به خبرنگار ایلنا گفت: معافیتی به نام معافیت بیمه‌ای نداریم و اساسا مفهومی به نام معافیت بیمه‌ای تعریف نشده است. درواقع بیمه براساس یکسری محاسبات مدیریت و پرداخت می‌شود. در این قانون منظور تقبل پرداخت حق بیمه از سوی دولت است و طبیعتا هم برای اضافه شدن حرفه‌های دیگری به این لیست اجازه این کار را خود دولت باید بدهد. در مورد کارگاه‌های زیر پنج نفر هم تقبل پرداخت‌ها با دولت است تا هیئت امنا یا شورای عالی تامین اجتماعی بتواند لیست را به‌روز کند یا بسط دهد.او سپس با اذعان به دشواری نقد شدن تعهدات مالی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر کارگاه‌های تولیدی که بخشی از حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند، دولت تامین هزینه‌ مربوط به آنها را تقبل کرده است. ما خیلی هم خوشحال می‌شویم اگر دولت و وزارت ارشاد بخشی از پرداخت حق بیمه کارفرمایان شاغل در کتابفروشی‌ها را برعهده بگیرد. علی‌رغم اینکه می‌دانیم نقد شدن مبالغ تقبل شده حق بیمه توسط دولت با دشواری روبرو است و همین الان هم سه هزار میلیارد تومان فقط از سمت هدفمندی یارانه‌ها طلبکار هستیم، آنهم بابت تعهداتی که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد. اما حداقل این است که دولت و وزارت ارشاد پرداخت این مبلغ را قبول کنند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین از اضافه شدن ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از هنرمندان عضو خانه سینما به لیست پوشش بیمه‌ای خبر داد و اظهار داشت: هزینه‌هایی که برای بیمه هنرمندان درنظر گرفته شده جزو مواردی است که از محل هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود. با نظر دکتر ربیعی و کمکی که سازمان تامین اجتماعی کرده است در طی یکی دو هفته آینده بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از هنرمندان عضو خانه سینما را تحت پوشش بیمه هنرمندان قرار می‌دهیم. بنابراین در این زمینه کمک خواهیم کرد.نوربخش درباره لزوم استفاده خبرنگاران از مزایای شغل‌های سخت و زیان‌آور نیز یادآور شد: نظر شخصی بنده به‌عنوان یک پزشک در مورد حرفه خبرنگاری این است که در این شغل استرس‌ها و آلاینده‌های روانی متعددی به خبرنگار وارد می‌شود. چنانچه فردی واقعا در این حرفه فعالیت می‌کند باید بتواند از مزایای شعل‌های سخت‌ و زیان‌آور استفاده کند. طبق بند الف قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، باید در کمیته‌ای متشکل از وزارت کار، وزارت بهداشت، نماینده کارفرما، نماینده کارگر و سازمان تامین‌اجتماعی سخت و زیان‌آور بودن یک حرفه و شغل مورد بررسی، تایید و تصویب قرار بگیرد. نهایتا هم اگر در لیستی که کارفرما برای بیمه و سازمان تامین اجتماعی رد می‌کند؛ سخت‌ و زیان‌آور بودن شغل لحاظ شده باشد؛ قطعا مزایای شغل سخت و زیان‌آور برای بیمه شده لحاظ می‌شود.او در پایان تاکید کرد: خبرنگارانی که مدام در رسانه‌های مختلف جابه‌جا شده‌اند و حق بیمه‌ای برای آن‌ها پرداخت نشده نیز می‌توانند با استناد به ماده ۱۴۸ تامین اجتماعی و قوانین کار جمهوری اسلامی به کمیته‌های مربوطه مراجعه کرده و مدارک شاغل بودن خود را ارائه دهند تا احقاق حق برایشان صورت بگیرد.

زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری باید تایید شود

سیدتقی نوربخش درباره سرانجام تحقق وعده استفاده کتابفروشی‌ها از معافیت بیمه‌ای و پرداخت سهم بیمه حق کارفرما تا سقف پنج نفر به خبرنگار ایلنا گفت: معافیتی به نام معافیت بیمه‌ای نداریم و اساسا مفهومی به نام معافیت بیمه‌ای تعریف نشده است. درواقع بیمه براساس یکسری محاسبات مدیریت و پرداخت می‌شود. در این قانون منظور تقبل پرداخت حق بیمه از سوی دولت است و طبیعتا هم برای اضافه شدن حرفه‌های دیگری به این لیست اجازه این کار را خود دولت باید بدهد. در مورد کارگاه‌های زیر پنج نفر هم تقبل پرداخت‌ها با دولت است تا هیئت امنا یا شورای عالی تامین اجتماعی بتواند لیست را به‌روز کند یا بسط دهد.او سپس با اذعان به دشواری نقد شدن تعهدات مالی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر کارگاه‌های تولیدی که بخشی از حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند، دولت تامین هزینه‌ مربوط به آنها را تقبل کرده است. ما خیلی هم خوشحال می‌شویم اگر دولت و وزارت ارشاد بخشی از پرداخت حق بیمه کارفرمایان شاغل در کتابفروشی‌ها را برعهده بگیرد. علی‌رغم اینکه می‌دانیم نقد شدن مبالغ تقبل شده حق بیمه توسط دولت با دشواری روبرو است و همین الان هم سه هزار میلیارد تومان فقط از سمت هدفمندی یارانه‌ها طلبکار هستیم، آنهم بابت تعهداتی که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد. اما حداقل این است که دولت و وزارت ارشاد پرداخت این مبلغ را قبول کنند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین از اضافه شدن ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از هنرمندان عضو خانه سینما به لیست پوشش بیمه‌ای خبر داد و اظهار داشت: هزینه‌هایی که برای بیمه هنرمندان درنظر گرفته شده جزو مواردی است که از محل هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود. با نظر دکتر ربیعی و کمکی که سازمان تامین اجتماعی کرده است در طی یکی دو هفته آینده بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از هنرمندان عضو خانه سینما را تحت پوشش بیمه هنرمندان قرار می‌دهیم. بنابراین در این زمینه کمک خواهیم کرد.نوربخش درباره لزوم استفاده خبرنگاران از مزایای شغل‌های سخت و زیان‌آور نیز یادآور شد: نظر شخصی بنده به‌عنوان یک پزشک در مورد حرفه خبرنگاری این است که در این شغل استرس‌ها و آلاینده‌های روانی متعددی به خبرنگار وارد می‌شود. چنانچه فردی واقعا در این حرفه فعالیت می‌کند باید بتواند از مزایای شعل‌های سخت‌ و زیان‌آور استفاده کند. طبق بند الف قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، باید در کمیته‌ای متشکل از وزارت کار، وزارت بهداشت، نماینده کارفرما، نماینده کارگر و سازمان تامین‌اجتماعی سخت و زیان‌آور بودن یک حرفه و شغل مورد بررسی، تایید و تصویب قرار بگیرد. نهایتا هم اگر در لیستی که کارفرما برای بیمه و سازمان تامین اجتماعی رد می‌کند؛ سخت‌ و زیان‌آور بودن شغل لحاظ شده باشد؛ قطعا مزایای شغل سخت و زیان‌آور برای بیمه شده لحاظ می‌شود.او در پایان تاکید کرد: خبرنگارانی که مدام در رسانه‌های مختلف جابه‌جا شده‌اند و حق بیمه‌ای برای آن‌ها پرداخت نشده نیز می‌توانند با استناد به ماده ۱۴۸ تامین اجتماعی و قوانین کار جمهوری اسلامی به کمیته‌های مربوطه مراجعه کرده و مدارک شاغل بودن خود را ارائه دهند تا احقاق حق برایشان صورت بگیرد.

زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری باید تایید شود

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس