زیدان: ممکن است هر اتفاقی در نقل و انتقالات بیفتد

زیدان: ممکن است هر اتفاقی در نقل و انتقالات بیفتد
زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید تاکید کرد که ممکن است تا پایان نقل و انتقالات هر اتفاقی رخ دهد و تیمش در این پنجره فعالیت هایی داشته باشد.

زیدان: ممکن است هر اتفاقی در نقل و انتقالات بیفتد

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید تاکید کرد که ممکن است تا پایان نقل و انتقالات هر اتفاقی رخ دهد و تیمش در این پنجره فعالیت هایی داشته باشد.
زیدان: ممکن است هر اتفاقی در نقل و انتقالات بیفتد

مجله اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس