سرانه مصرف ماهی در ایران

سرانه مصرف ماهی در ایران
رئیس سازمان شیلات کشور گفت: مصرف سرانه ماهی در دنیا ۲۰ کیلو و در ایران ۱۰ کیلوگرم است درحالی که مصرف آبزیان می‌تواند به ارتقا و توسعه سلامتی کمک کند.

سرانه مصرف ماهی در ایران

رئیس سازمان شیلات کشور گفت: مصرف سرانه ماهی در دنیا ۲۰ کیلو و در ایران ۱۰ کیلوگرم است درحالی که مصرف آبزیان می‌تواند به ارتقا و توسعه سلامتی کمک کند.
سرانه مصرف ماهی در ایران

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس