سرعت پیشرفت فنی فوتبال ایران خیلی پایین است/ تیموریان: پرتغال با خوش شانسی قهرمان اروپا شد

سرعت پیشرفت فنی فوتبال ایران خیلی پایین است/ تیموریان: پرتغال با خوش شانسی قهرمان اروپا شد
آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، فصل آینده با پیراهن ماشین‌سازی بازی خواهد کرد.

سرعت پیشرفت فنی فوتبال ایران خیلی پایین است/ تیموریان: پرتغال با خوش شانسی قهرمان اروپا شد

آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، فصل آینده با پیراهن ماشین‌سازی بازی خواهد کرد.
سرعت پیشرفت فنی فوتبال ایران خیلی پایین است/ تیموریان: پرتغال با خوش شانسی قهرمان اروپا شد

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس