سرمایه بانکهای توسعه‌ای ایران ۳.۶ میلیارد دلار و دارایی آنها ۷۵ میلیارد دلار است/ مقایسه جالب بانک‌های توسعه‌ای داخلی و خارجی

سرمایه بانکهای توسعه‌ای ایران ۳.۶ میلیارد دلار و دارایی آنها ۷۵ میلیارد دلار است/ مقایسه جالب بانک‌های توسعه‌ای داخلی و خارجی
مدیر عامل بانک صنعت و معدن با اشاره به سرمایه و دارایی بسیار مناسب بانک‌های توسعه‌ای خارجی گفت: تجربه کشورها نشان می‌دهد که برای بهبود عملکرد بانک‌های توسعه‌ای راهی جز افزایش سرمایه وجود ندارد.

سرمایه بانکهای توسعه‌ای ایران ۳.۶ میلیارد دلار و دارایی آنها ۷۵ میلیارد دلار است/ مقایسه جالب بانک‌های توسعه‌ای داخلی و خارجی

مدیر عامل بانک صنعت و معدن با اشاره به سرمایه و دارایی بسیار مناسب بانک‌های توسعه‌ای خارجی گفت: تجربه کشورها نشان می‌دهد که برای بهبود عملکرد بانک‌های توسعه‌ای راهی جز افزایش سرمایه وجود ندارد.
سرمایه بانکهای توسعه‌ای ایران ۳.۶ میلیارد دلار و دارایی آنها ۷۵ میلیارد دلار است/ مقایسه جالب بانک‌های توسعه‌ای داخلی و خارجی

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس