سقف افزایش قیمت هر خودرو اعلام شد

سقف افزایش قیمت هر خودرو اعلام شد

شورای رقابت برای سال ۱۳۹۵ با محاسبه هر یک از عوامل مربوط به هر خودرو میزان تغییر در قیمت ها را تعیین و سقف جدید قیمتی هر خودرو را برای رعایت به شرکت های خودروسازی اعلام کرد.

سقف افزایش قیمت هر خودرو اعلام شد

(image)

شورای رقابت برای سال ۱۳۹۵ با محاسبه هر یک از عوامل مربوط به هر خودرو میزان تغییر در قیمت ها را تعیین و سقف جدید قیمتی هر خودرو را برای رعایت به شرکت های خودروسازی اعلام کرد.

سقف افزایش قیمت هر خودرو اعلام شد

بک لینک رنک 3
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس