سلفی کی‌روش و دستیاران بعد از جلسه(عکس)

سلفی کی‌روش و دستیاران بعد از جلسه(عکس)
سرمربی تیم ملی به همراه دستیارانش امشب جلسه فنی برگزار کرد.

سلفی کی‌روش و دستیاران بعد از جلسه(عکس)

سرمربی تیم ملی به همراه دستیارانش امشب جلسه فنی برگزار کرد.
سلفی کی‌روش و دستیاران بعد از جلسه(عکس)

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس