سلفی یک هوادار با رونالدو در وسط زمین(عکس)

سلفی یک هوادار با رونالدو در وسط زمین(عکس)
در حالی که رونالدو شب خوبی را پشت سر نمی‌گذاشت و از تساوی تیمش ناراحت بود ولی رفتار مناسبی با یک هوادار که وارد زمین شده بود داشت.

سلفی یک هوادار با رونالدو در وسط زمین(عکس)

در حالی که رونالدو شب خوبی را پشت سر نمی‌گذاشت و از تساوی تیمش ناراحت بود ولی رفتار مناسبی با یک هوادار که وارد زمین شده بود داشت.
سلفی یک هوادار با رونالدو در وسط زمین(عکس)

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس