سلیمی:‌نیاز به‌فیزوتراپ تمام وقت دارم

سلیمی:‌نیاز به‌فیزوتراپ تمام وقت دارم
قهرمان المپیک و قوی ترین وزنه بردار جهان گفت: برای حاضر شدن در المپیک 2016 ریو تمام تلاش خود را انجام می دهم و از نظر بدنی شرایط خوبی دارم ولی برای برطرف شدن کامل آسیب دیدگی ام نیاز به فیزوتراپ تمام وقت در کنارم دارم.

سلیمی:‌نیاز به‌فیزوتراپ تمام وقت دارم

قهرمان المپیک و قوی ترین وزنه بردار جهان گفت: برای حاضر شدن در المپیک 2016 ریو تمام تلاش خود را انجام می دهم و از نظر بدنی شرایط خوبی دارم ولی برای برطرف شدن کامل آسیب دیدگی ام نیاز به فیزوتراپ تمام وقت در کنارم دارم.
سلیمی:‌نیاز به‌فیزوتراپ تمام وقت دارم

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس