سه تیم لیگ برتری و یک استادیوم/ یک تبریز است و یک بنیان دیزل!

سه تیم لیگ برتری و یک استادیوم/ یک تبریز است و یک بنیان دیزل!
چالش بزرگ تیم‌های تبریزی برای شروع لیگ برتر آماده نبودن ورزشگاه یادگار امام است که خوشبینانه تا هفته چهارم آماده پذیرایی از 3 تیم تبریزی نیست.

سه تیم لیگ برتری و یک استادیوم/ یک تبریز است و یک بنیان دیزل!

چالش بزرگ تیم‌های تبریزی برای شروع لیگ برتر آماده نبودن ورزشگاه یادگار امام است که خوشبینانه تا هفته چهارم آماده پذیرایی از 3 تیم تبریزی نیست.
سه تیم لیگ برتری و یک استادیوم/ یک تبریز است و یک بنیان دیزل!

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس