سودآوری رنو رکورد زد

سودآوری رنو رکورد زد
سود خالص رنو در نیمه اول سال جاری میلادی ۷.۵ درصد رشد کرد که رکورد بالایی از نظر سودآوری بود.

سودآوری رنو رکورد زد

سود خالص رنو در نیمه اول سال جاری میلادی ۷.۵ درصد رشد کرد که رکورد بالایی از نظر سودآوری بود.
سودآوری رنو رکورد زد

مدلینگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس