سورپرایز کی‌روش در اردوی تیم ملی

سورپرایز کی‌روش در اردوی تیم ملی
هوادار کارلوس کی‌روش با حضور در اردوی تیم ملی هدیه نفیسی به او داد.

سورپرایز کی‌روش در اردوی تیم ملی

هوادار کارلوس کی‌روش با حضور در اردوی تیم ملی هدیه نفیسی به او داد.
سورپرایز کی‌روش در اردوی تیم ملی

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس