سوشا: امیدوارم نماینده خوبی در اروپا باشم

سوشا: امیدوارم نماینده خوبی در اروپا باشم
ظاهرا دروازه‌بان دو فصل اخیر پرسپولیس با باشگاه میوندالن به توافق نهایی دست یافته است.

سوشا: امیدوارم نماینده خوبی در اروپا باشم

ظاهرا دروازه‌بان دو فصل اخیر پرسپولیس با باشگاه میوندالن به توافق نهایی دست یافته است.
سوشا: امیدوارم نماینده خوبی در اروپا باشم

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس