سومین عنوان قهرمانی جوانان آسیا در بسکتبال

سومین عنوان قهرمانی جوانان آسیا در بسکتبال
بعد از 8 سال برای سومین بار در مسابقات جوانان آسیا عنوان قهرمانی را به دست آوردیم.

سومین عنوان قهرمانی جوانان آسیا در بسکتبال

بعد از 8 سال برای سومین بار در مسابقات جوانان آسیا عنوان قهرمانی را به دست آوردیم.
سومین عنوان قهرمانی جوانان آسیا در بسکتبال

عکس های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس